Goudmakers Project

Tijdens het jaarlijkse Goudmakersproject, een kunstproject voor inwoners van Haarlem Noord, heb ik in samenwerking met een werkgroep van buurtbewoners een beeld gemaakt voor in de binnentuin van de bibliotheek.

 

Deze binnentuin is een meemaaktuin met een cultuurpodium voor de buurt en wordt dit voorjaar feestelijk geopend.

 

Met de werkgroep hebben we in zes sessies, verspreid over een periode van twee maanden, gewerkt aan het concept, het schetsontwerp de vormgeving en uitvoering van het kunstwerk. In een gezamenlijke associatie-sessie rondom de woorden Goudmaker, bibliotheek en stadsdeel Haarlem Noord, zijn we tot een tekst gekomen.

 

Deze tekst hebben we als uitgangspunt genomen, en van daar uit zijn we creatief aan de slag gegaan. Vanuit de optelsom van de schetsen zijn we tot één beeld gekomen. 

"Het goud is de zon. De boom is met takken naar de hemel, de zon gericht. de hand van verbinding houdt de stamboom vast. AU is een periodiek systeem der elementen, aurum = goud. De hand houdt vast, reikt uit, ontmoet, tast af, geeft, ontvangt en verbindt. Goudmaker is eigen oerkennis verbinden met bestaande kennis. Het zijn de meerdimensionale wortels van de mens, van de vrouw, creërend en fantasierijk in verbinding met de kracht van het innerlijk kind, de kracht van de zon. Goudmaken is de tovenaar in jezelf oprakelen. Goudmaken is het mysterie orakelen."

Daarna zijn we gezamenlijk in de bibliotheek aan de slag gegaan met de basis van het kunstwerk.  We bouwen het beeld laag voor laag op met rollen klei. 

Tijdens een lunch met alle deelnemers van het Goudmakers-project, heeft iedereen zijn persoonlijke Goudmaker geboetseerd. Al deze beeldjes hebben ook een plek gekregen in het kunstwerk. 

 

De rest van het kunstwerk hebben we verder opgebouwd in mijn studio in Lijnden. De deelnemers van de werkgroep hebben de knoestengezichten die zij hadden gemaakt op het beeld geplaatst en handen voor het kunstwerk geboetseerd.

Ook hebben we samen gezocht naar de uiteindelijke kleur van het beeld, door te experimenteren met kleurplaten aan de hand van verschillende glazuurtesten, zijn we tot een geschikt kleurenpalet voor het beeld gekomen.

Het uiteindelijke beeld "de Goudmaker" is een stevig gewortelde vrouwenfiguur die haar armen naar de hemel strekt alsof het takken zijn. Aan de uiteinden hiervan bevinden zich handen, ter verbeelding van het verbindende en uitreikende aspect. Op het hoofd van de vrouwenfiguur draagt zij een boek met daarop een uil, als symbool van wijsheid. Uit het boek vallen de verhalen van alle Goudmakers, die door de deelnemers van het project zijn gemaakt.

 

Op zondag 2 juli 2023 is het kunstwerk tijdens de Goudmakersdag feestelijk onthuld op een mooie plek in de binnentuin van de bibliotheek in Haarlem Noord!