Goudmakers Project

Momenteel vindt de tweede editie van Goudmakers plaats.

Dit is een project waarbij tien ervaren culturele professionals samen werken met buurtbewoners. In een serie inspirerende creatieve bijeenkomsten werken ze toe naar de Goudmakersdag op 2 juli 2023 in Haarlem Noord.

De deelnemers van de werkgroep "Kunstwerk Kleien" werken samen met mij aan een groot keramisch beeld dat komt te staan in de binnentuin van de bibliotheek in Haarlem Noord. De eerste sessie zijn we gestart met een brainstorm. We hebben in de bibliotheek wordclouds/associatie-wolken gemaakt bij drie thema's: bibliotheek, Haarlem Noord en Goudmaker.  Als samenvatting van de associatie-sessie zijn we in het midden van alle woorden gaan staan en heeft iedereen één beeldje gekleid, een visuele samenvatting.

De woorden die in de bibliotheek door de deelnemers werden neergelegd, heb ik ingevoerd in een wordcloud-maker. De woorden die het meest voorkomen komen in de paarse wordcloud samen. Dit zijn de belangrijkste woorden, teksten en thema's die visueel naar voren kwamen: Verbinding, boom, hand, mensfiguur, vrouw, wortels, takken, holte, omhult, oerkennis, wijsheid, boek en uil.

 

Het goud is de zon. De boom is met takken naar de hemel, de zon gericht. de hand van verbinding houdt de stamboom vast. AU is een periodiek systeem der elementen, aurum = goud. De hand houdt vast, reikt uit, ontmoet, tast af, geeft, ontvangt en verbindt. Goudmaker is eigen oerkennis verbinden met bestaande kennis. Het zijn de meerdimensionale wortels van de mens, van de vrouw, creërend en fantasierijk in verbinding met de kracht van het innerlijk kind, de kracht van de zon. Goudmaken is de tovenaar in jezelf oprakelen. Goudmaken is het mysterie orakelen.

Er zijn nieuwe schetsontwerpen gemaakt, waarbij we ons hebben laten inspireren door de thema's die in de word-clouds naar voren kwamen. Al deze beeldjes zijn in samen gebracht tot één beeld, een visuele samensmelting.

Daarna zijn we gezamenlijk in de bibliotheek aan de slag gegaan met de basis van het kunstwerk.  We bouwen het beeld laag voor laag op met rollen klei. 

Tijdens een lunch waarbij de deelnemers van de verschillende werkgroepen van het Goudmakers-project aanwezig waren hebben we een creatieve sessie gefaciliteerd. We hebben iedereen gevraagd om zijn of haar persoonlijke goudmaker te kleien. Wat is een Goudmaker en hoe ziet die er volgens jou uit? Bedenk hier een beeld bij en maakt dit in klei. 

 

Vervolgens is er door alle deelnemers een klein Goudmakertje gemaakt. Al deze beeldjes worden verwerkt in het grote beeld.

De rest van het kunstwerk bouwen we verder op in mijn studio in Lijnden. Afgelopen sessie hebben de deelnemers knoestengezichten die zij hadden gemaakt op het beeld geplaatst.

Op zondag 2 juli wordt het kunstwerk tijdens de Goudmakersdag feestelijk onthuld op een mooie plek in de binnentuin van de bibliotheek in Haarlem Noord!