Small Sculpture

'Droomtijd' is de titel van een doorgaande serie kleine beelden. Het zijn dromen in klei. Het ontastbare dat tastbaar moet worden gemaakt voordat het weer vervaagt. Mijn beelden zijn figuratief maar onwerkelijk, ze bevatten vaak mens en dierfiguren met een vervreemdend karakter. 

‘Droomtijd’ is ook de westerse aanduiding voor het Aboriginalstelsel van wetten en geloof. Met deze serie kleine sculpturen vertel ik mijn eigen sprookje: Deze sprookjes van verlangen zijn soms grappig of bizar, maar ook wreed, vervreemdend, onschuldig of lieflijk.